Polityka prywatności

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Raj Radzio Władysław i Ewa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 19-200 Grajewo o numerze NIP: 719-000-00-46, REGON: 450093680, kontakt tel. 86 272 26 21

Osoba kontaktowa:
a) Główny przedstawiciel administratora danych - Ewa Radzio – email: ewa@phuraj.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dostaw zakupionych towarów, księgowania oraz kontaktu mającego charakter informacyjny na temat zamówienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b oraz c;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przedsiębiorstwa oferujące usługi transportu towarów oraz firma SEMPRUS Consulting Spółka cywilna (NIP: 542-324-83-65, REGON: 362610844) – administrator systemu informatycznego

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zrealizowania zamówienia;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.